Topic outline

 • General

  Bagi menggunakan modul Forum dan Chatting, pengguna perlu mendaftar ke laman web ini terlebih dahulu.

 • Pengenalan Kepada Microsoft Word

  Pakej Microsoft Office terdiri daripada aplikasi-aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan Microsoft Access. Semua aplikasi ini boleh berkongsi dan bertukar-tukar data dan maklumat di antara satu sama lain.
  Pages: 5
 • Teknik Editing

  Dokumen yang telah siap pastinya tidak lari dari kesalahan. Contohnya kesalahan dari segi ejaan,format warna dll. Dalam topik ini, beberapa teknik pembetulan asas akan diterangkan.

  Pages: 9
 • Mengatur Format Teks & Perenggan

  Kebiasaannya apabila seseorang menggunakan perisian Microsoft Word, ia akan didahului dengan menaip teks terlebih dahulu. Selepas itu, barulah dilakukan penataan format merangkumi teks mahupun perenggan. Dalam topik ini, beberapa teknik mengatur format teks dan perenggan asas akan diterangkan.

  Pages: 3Files: 4
 • Mengatur Format Lebih Lanjut

  Berbeza dengan topik sebelumnya, topik ini menerangkan tentang pengaturan format yang biasa dilakukan seperti memasukkan nombor muka surat, header & footer, numbering dll.

 • Mengolah Gambar

  Pengolahan gambar dengan menggunakan perisian Microsoft Office Word sememangnya terhad jika dibandingkan dengan aplikasi Photoshop dll. Walau bagaimanapun, kemudahan yang disediakan sudah cukup bagi melakukan rekabentuk sederhana seperti membuat brosur dsb.

  Pages: 4
 • Kaedah Membuat Surat Menyurat

  Mail merge adalah fungsi yang digunakan untuk menjana dokumen yang sama tanpa mengubah isi kandungan dokumen tersebut. Sebagai contoh, kita ingin menghantar 1 dokumen yang sama pada lebih dari seorang penerima, fungsi mail merge boleh digunakan. Fungsi ini memudahkan kita tanpa perlu mengubah satu per satu nama penerima sebelum dicetak atau dihantar.

  Pages: 3
 • Mencetak Dokumen

  Setelah selesai membuat sesebuah dokumen, akhir sekali adalah mencetaknya keluar. Namun sebelum anda dapat mencetak dokumen ini, beberapa pengaturan pada Microsoft Office Word perlu dilakukan terlebih dahulu.

  Pages: 3
 • Tips & Trick

  Dalam topik ini dikongsikan beberapa Tips & Trick bagi penggunaan Microsoft Office Word bagi mempercepatkan penghasilan sesebuah dokumen.

 • Rujukan Tambahan

  Berikut disertakan bahan bacaan tambahan dalam format PDF bagi mendalami lagi penggunaan aplikasi Microsoft Word 2010.

  URLs: 10